25 C
Thessaloniki
Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: Οι νέοι στο επίκεντρο της Ευρώπης, γιατί το...

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: Οι νέοι στο επίκεντρο της Ευρώπης, γιατί το μέλλον της τους αφορά

Η ζωή των νέων στην Ευρώπη σήμερα χαρακτηρίζεται από ένα διαρκή αγώνα για να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούν την επιβίωση και το μέλλον σε ένα παρατεταμένα ασταθές περιβάλλον, ενώ παράλληλα καλείται να χαρεί και να απολαύσει όσα δικαιούται βάσει ηλικίας, αλλά και βάσει ευκαιριών και δυνατοτήτων που βλέπει να ανοίγονται λόγω του τεχνολογικού και πολιτισμικού πλαισίου στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της νεολαίας για το παρόν της, αλλά και για τη χάραξη μελλοντικών στρατηγικών, αποφάσισε να ανακηρύξει το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, το thesspress.gr επικοινώνησε με την Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, κυρία Κωνσταντίνα Πισλή, η οποία μίλησε μεταξύ άλλων για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα νεολαίας,  για τους στόχους του European Year of Youth 2022, αλλά και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής στη χώρα μας, συν αυτές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από εδώ και πέρα.

Ποιο είναι το νόημα της Ημέρας της Ευρώπης και ποιο το μήνυμα για το 2022;

Η Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου προσφέρει μια ευκαιρία να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Πρόκειται για μια ημέρα ενημέρωσης, καθοδήγησης και συζήτησης θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως, αλλά όχι μόνο, με εκδηλώσεις ιδιαίτερου πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η Ημέρα της Ευρώπης αποτελεί μια ευκαιρία για να σφυρηλατηθούν στενότεροι δεσμοί μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης και να ξεπεραστεί το αίσθημα απόστασης, αδιαφορίας ή και δυσφορίας που νιώθουν κάποιοι για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, “Ενωμένοι στην πολυμορφία” όπως προτάσσει το κύριο σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νόημα του εορτασμού έγκειται στην επανασηματοδότηση της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί για την εδραίωση των αρχών και αξιών της ζωής σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και σε αξίες που είναι πλέον αποδεκτές και κοινές από τη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών λαών, χωρίς να θεωρούνται δεδομένες οι νίκες που κερδήθηκαν.

Για ποιο λόγο το 2022 ορίστηκε ως European Year of Youth;

Το 2022 ανακηρύχθηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεδομένου ότι η πανδημία COVID-19 είχε πρωτοφανή αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την ψυχική υγεία των νέων και οι νέοι έδειξαν διαγενεακή αλληλεγγύη και θυσίασαν πολύτιμες “νεανικές στιγμές” της καθημερινότητάς τους. Επομένως, το 2022 είναι ένα έτος αφιερωμένο στην ενδυνάμωση εκείνων που έχουν αφιερώσει τόσα πολλά στους άλλους.

Ποιοι είναι οι στόχοι για το European Year of Youth 2022;

Οι στόχοι του European Year of Youth 2022 συνοψίζονται στους 4 ακόλουθους:

α. Ανανέωση των θετικών προοπτικών για τους νέους, υπογραμμίζοντας παράλληλα πώς η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης προσφέρουν ευκαιρίες για τους νέους.

β. Ενδυνάμωση και υποστήριξη των νέων, και μέσω του youth work, ιδιαίτερα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες και να γίνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργοί και αφοσιωμένοι πολίτες και φορείς της αλλαγής.

γ. Υποστήριξη των νέων ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις διάφορες ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους, είτε αυτές προέρχονται από την Ε.Ε. είτε από εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, και ενεργή προώθηση των ευκαιριών αυτών.

δ. Ενσωμάτωση της πολιτικής για τη νεολαία σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικών της Ένωσης σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027, ώστε να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση της προοπτικής για τη νεολαία στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

Ποιες δράσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΥΥ2022;

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 εκδόθηκε η υπό στοιχεία 7676/21-1-2022 (Β΄ 185) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιου Βούτσινου με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου Ευρωπαϊκό  Έτος Νεολαίας 2022». Έργο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο απολογισμός των δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Η εν λόγω άμισθη Επιτροπή έχει ήδη συνεδριάσει έξι φορές και η Ελλάδα είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχει ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό της.

Ειδικότερα, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης στις 7.2.2022 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγραμματισμού και του χρονοδιαγράμματος, ανά μήνα, των δράσεων και των παραδοτέων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, σε συνάφεια με τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα https://www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/ αφιερωμένη στο «Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022» η οποία ενημερώνεται διαρκώς, με στόχο την πληροφόρηση των νέων για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αφορούν συνολικά στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και ενισχύουν τη συμμετοχή τους. Η σχετική ανακοίνωση για τον προγραμματισμό των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παράλληλα, στις 29.3.2022 η Ελλάδα κλήθηκε να παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις Καλές Πρακτικές διάδοσης του ΕΥΥ2022 που ακολούθησε, καθώς η πληροφόρηση για τις δράσεις του ΕΥΥ2022 στην Ελλάδα ολοένα και περισσότερο διαδίδεται εντός και εκτός της χώρας. Επίσης, στις 15.4.2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜ&Ν με θέμα “Youth Work: ο δρόμος προς την αναγνώριση” κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η ελληνική πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή διάσταση του Youth Work καθώς και καλών Πρακτικές από Youth Workers.

Η εκδήλωση αυτή σηματοδότησε το πρώτο επίσημο βήμα προς την χαρτογράφηση, τη θεσμική αναγνώριση και την πιστοποίηση του επαγγέλματος του youth worker, τα οποία αποτελούν από τις σημαντικότερες προκλήσεις του ΕΥΥ2022 στην Ελλάδα.

Τι άλλες δράσεις να περιμένουμε;

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί ανοιχτή πρόσκληση στις οργανώσεις νεολαίας για υποβολή προτάσεων για δράσεις, σύμφωνα με τους 4 στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο επίσημος προγραμματισμός επίσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή δύο πανελλαδικών ερευνών, δράσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), κουίζ Ευρωπαϊκών γνώσεων για νέες και νέους ηλικίας 18-29 από απομακρυσμένες περιοχές με επιβράβευση των νικητών τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, καθώς και οπτικοποιημένες εικαστικές δημιουργίες των μαθητών που θα λειτουργούν ως οπτικές αναφορές των αξιών και των αρχών του Έτους.

Παράλληλα, με χαρά μας λαμβάνουμε προτάσεις από τους ίδιους τους νέους από τη μαθητική κοινότητα, από δημοτικά συμβούλια κι από οργανώσεις νεολαίας, που επιθυμούν να κάνουν τη «φωνή τους να ακουστεί» και να ενταχθούν στις δράσεις του Έτους μέσω Φεστιβάλ, ημερίδων, γκραφίτι και κάθε είδους δραστηριότητας. Η υποστήριξη μας αποτελεί ένα ακόμα κίνητρο για προτάσεις συνεργασίας με τη ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν στο πλαίσιο του στόχου συνδιαμόρφωσης του Έτους.   

Πώς μπορούν οι νέοι της χώρας να συμμετέχουν στις δράσεις αυτές;

Οι κατευθυντήριες αρχές του Έτους Νεολαίας είναι η συνδιαμόρφωση και συνεφαρμογή των δράσεών του μαζί με τους νέους, με τη συμμετοχή των νέων από κάθε γεωγραφική περιοχή, ανεξάρτητα από τις συνθήκες και το υπόβαθρό τους, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη οργανώσεων νεολαίας ή όχι. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη συμμετοχή αυτών οι οποίοι είναι μοναχικοί, εσωστρεφείς, δεν ενδιαφέρονται για τα δημόσια πράγματα, δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε κανενός είδους πρόγραμμα. Μέσα από τις δράσεις του Έτους τους διαθέτουμε τα απαραίτητα μέσα για να συμμετέχουν, να εκφραστούν και να ακουστούν ηχηρά τα μηνύματα και οι προβληματισμοί τους. Οι νέοι της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις δράσεις του ΕΥΥ2022, μπορούν να ενημερώνονται ακολούθως: 

  1. Για τις τρέχουσες δράσεις της Εθνικής Επιτροπής του Έτους, καθώς και κάθε δραστηριότητας που μας έχει επικοινωνηθεί προς διάχυση:

α) μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΥΥ2022 https://www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/ στην οποία μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας https://www.youthdialogue.gr/epikoinonia-2022/ κάθε νέος μπορεί να απευθύνει ερωτήματα και προτάσεις για δραστηριότητες προς την Εθνική Επιτροπή του Έτους.

β) μέσω των επίσημων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 – eyy2022gr

Instagram: eyy2022gr

  • Στην ιστοσελίδα European Youth Portal, όπου περιλαμβάνεται ο χάρτης δραστηριοτήτων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και του portal μπορούν να ενημερώνονται κατά τη διάρκεια του Έτους για όλες τις εκδηλώσεις σχετικά με τη νεολαία από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δυνατότητα να επιλέγουν φίλτρα ανά θέμα, χώρα ή ημερομηνία που τους ενδιαφέρει.
  • Μπορούν οι νέοι να παίξουν ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων και αν ναι, πώς;

Η ενεργός συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη των δημόσιων πολιτικών πρέπει να είναι ουσιαστική, διότι όχι μόνο έτσι τους επιτρέπει να ασκούν τα δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες, αλλά γιατί και μόνο έτσι θα συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη μιας πιο δημοκρατικής κοινωνίας. Στις 6.5.2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την έρευνα για τη νεολαία και τη δημοκρατία που διεξήχθη από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2022. Η εν λόγω έρευνα αποδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων: σήμερα, η πλειονότητα (58 %) των νέων δραστηριοποιούνται στις κοινωνίες στις οποίες ζουν και έχουν πάρει ενεργό μέρος σε μία ή περισσότερες οργανώσεις νεολαίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το ενημερωτικό δελτίο για την Ελλάδα είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.youthdialogue.gr/wp-content/uploads/2022/05/fl_502_fact_EL_el.pdf

Μέσω του Έτους, οι νέοι Ευρωπαίοι ως φορείς νέου πνεύματος και αλλαγών θα εμπλακούν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία και μέσω του συν-σχεδιασμού βιώσιμων λύσεων θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής κοινωνίας.

Η Επιτροπή εγκαινίασε επίσης ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Στην πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά σου», οι Ευρωπαίοι μπορούν να καταγράφουν τις απόψεις και τις ιδέες τους για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Μπορούν να θίξουν κάθε ζήτημα που θεωρούν σημαντικό, από την απασχόληση, την ένταξη, την ειρήνη και την ασφάλεια έως την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία κ.λπ. Η πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά σου» ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας να προσφέρει στους νέους τα μέσα για να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο και στη λήψη των αποφάσεων.

Είναι στην πραγματικότητα ζητούμενο να επιτευχθεί μία συμμαχία ενδιαφερόμενων φορέων και των νέων ενεργών πολιτών, που θα βοηθήσει όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες ανάγκες αλλά και να δεσμευτούμε για την επίτευξη ενός βιώσιμου μελλοντικού κόσμου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

- Advertisment -
- Advertisment -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

6 Ιουλίου – Γιορτή σήμερα: Όσιος Σισώης ο μεγάλος

Γιορτή σήμερα: Τη μνήμη του Οσίου και Μεγάλου Σισώη τιμά σήμερα, 6 Ιουλίου, η Εκκλησία μας. Ο Όσιος Σισώης έλαμψε με την...

Ο καιρός σήμερα

Tην Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επικρατήσουν στα...

Θεσσαλονίκη: Πώς μία ηλικιωμένη κατάφερε να ξεφύγει από τα δίχτυα κυκλώματος απατεώνων

Το αρχικό σοκ για την 85χρονη από τη Θεσσαλονίκη ήταν μεγάλο όταν απάντησε στο τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ένας...

10 λιγότερο γνωστοί λόγοι που χρειαζόμαστε τις διακοπές

Από τη Σύλβα Σαραφίδου, ψυχολόγο, MSc, AKC, υποψήφια διδάκτωρ, (www.ideaspsychology.com).Remaining Time-0:00FullscreenMute Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς,...