21.2 C
Thessaloniki
Κυριακή, 22 Μαΐου, 2022
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Χρειάζεται να βγάλουμε από την ζωή μας τα έργα του σκότους, των...

Χρειάζεται να βγάλουμε από την ζωή μας τα έργα του σκότους, των παθών και του εγωισμού μας

Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στην αρχή της Α­γίας και Μεγάλης Τεσ­σα­ρακοστής. Βρισκόμα­στε στην αρχή μιάς πε­ριόδου εντόνου πνευ­μα­­­­τι­κού αγώνος και προ­­­­ετοιμασίας για την εορτή της λαμπρο­φο­ρου Αναστάσεως του Κυ­­­ρίου μας, μιάς προ­ετοιμασίας που συν­ι­σταται στη νέκρωση του εαυτού μας και τη σταύρωση του παλαιού ανθρώπου, προκειμένου να μπορέσει να συνα­να­στηθεί με τον Χριστό ο νέος, ο κατά Χριστόν κτισθείς, άνθρωπος.

Και στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας εν­τασ­σεται και η προτρο­πη που μας απευθύνει ο πρωτοκορυφαίος από­στολος Παύλος μέσω του σημε­ρινού αποστο­λι­κού αναγνώσματος. «Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και εν­­δυσώμεθα τα όπλα του φωτός».

Σκοτάδι και φως είναι δύο αλληλοσυγ­κρουό­με­­νες έννοιες που συμ­βόλιζαν πάντοτε το κα­κο και το καλό, την α­μαρτία και την αγιότη­τα.

Στην Παλαιά Διαθήκη το σκοτάδι ταυτίζεται με το χάος και με την άβυσσο, και ο Θεός πα­ρουσιάζεται να δημι­ουρ­­­γεί το φως. Άρα το φως είναι κάτι θετικό, κάτι που δημιουργείται σε αντίθεση με το σκο­τάδι, που είναι κάτι αρ­νητικό και εκφράζει την έλλειψη και την απουσία του φω­τος.

Στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στη ζωή της Εκκλησίας μας, ο,τι σχε­τίζεται με τον Θεό σχετίζεται και με το φως, ενώ ο,τι αντί­κει­ται στον Θεό ταυτί­ζε­ται με το σκότος.

Με το σκότος ταυτί­ζε­ται ο εχθρός του φωτός και του Θεού, ο διά­βο­λος. Με το σκότος ταυ­τίζονται και τα έργα των συ­νερ­γατών του. Αν­­τίθετα έργα φωτός είναι τα ευάρεστα στον Θεό έργα, τα οποία πε­ρι­μένει από τους πι­στους και γνησίους μα­θητές του ο Θεός.

Με το φως συνδέεται από την πρώτη στιγμή της εισόδου του στην Εκ­κλησία και ο αν­θρω­πος, όταν κατά το μυ­στη­ριο του αγίου βα­πτι­σματος ενδύεται με «χι­τω­να φωτεινόν» και φω­τίζεται από τη χα­ρη του Παναγίου Πνεύ­μα­τος. Από το φως των εν­τολών του Θεού οδη­γεί­ται στη ζωή του, εφό­σον ο νόμος του Θε­ου είναι «φως ταίς τρι­βοις» του.

Δεν αρκούν όμως μο­νο αυτά τα στοιχεία για να παραμείνει ο αν­θρωπος μέσα στο φως, με­σα δηλαδή στην πα­ρουσία και την αγάπη του Θεού. Χρειάζεται να αποδει­κνύει και ο ίδιος ότι ανήκει στο φως, ότι φυλάσσει το φως, πα­ρα­γοντας έργα φω­τος. «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπρο­σθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα», ζητά ο Χριστός από τους μαθητές του. Αλλά και τα καλά έργα δεν αρκούν από μόνα τους για να φωτίζουν την ψυχή και τους αν­θρώπους γύρω μας, θα πρέπει ταυτό­χρονα να απο­φεύγουμε και τα πο­­­νηρά έργα που συ­σκο­­τίζουν την ψυχή μας και συγ­κα­λύπτουν το φως. Θα πρέπει να κάνουμε και εμείς στην ψυχή μας και στη ζωή μας αυτό που έκανε ο Θεός κατά τη δημιουρ­γία του κο­σμου, θα πρε­πει να διαχωρίζου­με «ανά μέσον του φωτός και ανά μέσον του σκο­τους», για να μην επη­ρεάζει το σκότος και τα σκοτει­να έργα το φως και τα έργα του, για να μην παρεμπο­δίζει ο αρ­χων του σκο­τους, ο διά­βολος, την πα­­ρου­σία του Θεού με­σα μας.

Γι’ αυτό και ο από­στο­λος Παύλος μας προ­­­­­τρέπει σήμερα, α­δελ­­φοί μου, «αποθώ­μεθα τα έργα του σκο­τους». Να βγάλουμε, δη­λαδή, από τη ζωή μας τα έργα του σκο­τους, γιατί αυτά γίνο­νται εμπόδιο στα έργα του φωτός. Να απαρ­νη­θούμε τα έργα του σκο­τους, γιατί αυτά ακυ­ρω­­νουν τα έργα του φω­τος. Να προσέξουμε τι είδους έργα επιτε­λού­με και να φροντί­ζου­με τα έργα μας αυτά να είναι αποκλει­στικά έργα φω­τος.

Γιατί δεν ωφελεί, πα­ρα­δείγματος χάριν να εκκλησιαζόμαστε και στη συνέχεια να παρα­κολουθούμε θεά­­ματα αμαρτωλά. Δεν ωφελεί να μετέ­χουμε στα μυ­στήρια της Εκκλησίας μας και ταυτόχρονα να συμμετέχουμε σε συ­ν­α­ναστροφές και συζητή­σεις που δεν οι­κο­δο­μούν την ψυχή μας. Δεν ωφελεί να προ­σευ­χόμαστε και ύστερα να αδικούμε τον αδελφό μας και να κάνουμε σκέψεις κα­κες και πο­νη­ρες. Δεν ωφελεί να νη­­στεύ­ουμε και μετά να κατακρίνουμε και να κακολογούμε τον συνάδελφό μας, τον γείτονά μας, τον συγ­γε­νη μας. Δεν ωφελεί να φροντίζουμε την ελε­η­μοσύνη αλλά ταυ­­το­χρο­να να την ακυ­ρω­νουμε με την υπερη­φάνεια και τον εγωισμό που δεί­χνου­με στους συναν­θρώπους μας.

Άλλωστε όταν ο από­στολος αναφέρεται στα έργα του σκότους και μας καλεί να τα απαρ­νη­­θούμε, δεν εννοεί μο­­νο τα μεγάλα και σο­βαρά εγκλή­ματα ή α­μαρ­τήματα, εν­νοεί και όλα αυτά που φαίνο­νται σε μας ασ­η­μαντα και καθημερινά, στε­ρού­­­νται όμως της ευλο­γίας του Θεού και στε­ρούν και από εμάς τη χάρη που φερ­νουν τα έργα του φωτός στη ζωή μας.

Γι’ αυτό, αδελφοί μου, ας ακούσουμε την προ­τροπή του αποστόλου Παύ­λου και ας φροντί­σουμε κατά τη διάρκεια της Με­γάλης Τεσ­σα­ρα­κο­στης, στην οποία ει­σερ­­χο­μαστε από αύριο, να εγκαταλείψουμε τα έργα του σκότους και ενδεδυμένοι τα όπλα του φωτός να περιπα­τη­σουμε «ως εν ημέρα ευσχημόνως», για να αξιω­θούμε της ευ­λο­γι­ας και της χάριτος του Θεού και τώρα και στη μέλλουσα ζωή.

pemptousia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

- Advertisment -
- Advertisment -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επτά ερωτοαπαντήσεις για την ευλογιά των πιθήκων

Με την ευλογιά των πιθήκων να έρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που παρατηρούνται σε ευρωπαϊκές και όχι μόνο...

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-0: Πικρή ήττα και άσχημο φινάλε…

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 21.5.2022 αντιμέτωποι για το 80ο τελικό Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός με πολλά χρόνια χωρίς...

«Πάρτυ γενεθλίων» της Σαλίνας Γαβαλά στο Θέατρο Αμαλία για μία μόνο βραδιά

Ένα σύνθετο θέαμα-ακρόαμα, για φωνή, πιάνο, κοντραμπάσο, video art και ολογράμματα… Η Σαλίνα Γαβαλά, σε μια μοναδική εμφάνιση στο...

Υπ.Υγείας: Εξετάζεται ύποπτο κρούσμα για πιθανή μόλυνση από ευλογιά των πιθήκων

Ύποπτο κρούσμα για πιθανή μόλυνση από Ευλογιά των πιθήκων εξετάζεται, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για έναν...