-3.3 C
Thessaloniki
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΔΙ Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση

Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση

Η αυτοπεποίθηση αφορά στη βεβαιότητα του ατόμου αναφορικά με τις δυνάμεις του και την πίστη του στην επίτευξη των στόχων του. Σχετίζεται με την πεποίθηση επάρκειας σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, η οποία αναπτύσσεται σταδιακά και θεμελιώνεται ήδη από τα πρώιμα χρόνια της ζωής του ανθρώπου.

Είναι, λοιπόν, μία δυναμική διαδικασία που επηρεάζει τόσο την συμπεριφορά αλλά και την ψυχική υγεία του ατόμου. Διαφοροποιείται από την αυτοεκτίμηση η οποία δεν αναφέρεται στις δεξιότητες του ατόμου, αλλά σε μία εσωτερική, συνολική αίσθηση του εαυτού. Με άλλα λόγια, η αυτοπεποίθηση σχετίζεται με το τι πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε, ενώ η αυτοεκτίμηση αφορά στο τι θεωρούμε πως είμαστε και τι αξίζουμε.

Πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της αυτοπεποίθησης έχει η οικογένεια, καθώς οι γονείς αποτελούν τα πρόσωπα αναφοράς για το παιδί από τα οποία εξαρτάται βιολογικά και συναισθηματικά. Σύνηθες προβληματισμός των γονέων είναι το πώς θα ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού τους, καθώς αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τη σχολική επίδοση, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και συνολικά τη ζωή του. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, οι γονείς χρειάζεται να παρατηρούν συνολικά την συμπεριφορά του παιδιού τους προκειμένου να αντιληφθούν εάν αυτή χαρακτηρίζεται από ελλιπή αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης ήδη από τα πρώτα χρόνια είναι πιθανόν να εδραιωθεί και να καθορίσει την συμπεριφορά του παιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μετέπειτα ζωής του. Μερικές σύντομες και απλές προτάσεις με σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στα παιδιά είναι οι εξής:

Διαμόρφωση ανοικτής επικοινωνίας και κλίματος ασφάλειας στην οικογένεια

Είναι σημαντικό οι γονείς να είναι σε θέση να συζητούν ανοικτά και αποτελεσματικά με τα παιδιά τους. Κάθε παιδί έχει την ανάγκη να επικοινωνεί ουσιαστικά με τους γονείς τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξερευνά τον κόσμο του, χτίζει την αίσθηση του εαυτού του και αποκτά αυτοπεποίθηση. Η επικοινωνία που χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και χαρούμενη διάθεση βοηθά το παιδί να αποδεχτεί τον εαυτό του σαν σύνολο και να αποκτήσει επικοινωνιακές δεξιότητες, που το ωφελούν σε όλη τη ζωή του.

Αφιερώστε χρόνο στο παιχνίδι μαζί του

Η εμπλοκή των γονέων στο παιχνίδι του παιδιού αποτελεί μέγιστο τρόπο εκδήλωσης της αγάπης και του ενδιαφέροντός τους προς το πρόσωπό του. Είναι σημαντικό η συμμετοχή στο παιχνίδι να είναι ενεργή και ουσιαστική, καθώς το μηχανικό παιχνίδι γίνεται εύκολα αντιληπτό και πιθανόν να εγείρει αντιδράσεις από την πλευρά του παιδιού. Ακόμη, διάφορα παιχνίδια ρόλων (θεατρικά παιχνίδια) και έκφρασης (π.χ. παντομίμα) μπορεί να βοηθήσουν το παιδί να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση των συναισθημάτων του, να τα εκφράσει ελεύθερα, αλλά και να δώσουν έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση για θέματα που το παιδί ίσως διστάζει να προσεγγίσει.

Αποφύγετε τις συγκρίσεις και τους χαρακτηρισμούς

Συχνά οι γονείς παρουσιάζουν κάποιες προσδοκίες για τις ικανότητες του παιδιού τους, οι οποίες επηρεάζουν την αυτοεικόνα και αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας του και κατ’ επέκταση την επίδοσή του. Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί ακούει συχνά από τους γονείς του ότι «Δεν είσαι αρκετά καλός μαθητής, όπως ο αδερφός σου» τότε το ίδιο «εσωτερικεύει» αυτή τη φράση και πείθει τον εαυτό του ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει όσο κι αν προσπαθεί. Έτσι, είναι σημαντικό να παρατηρούν τη συμπεριφορά κι επίδοση του παιδιού με τρόπο που δεν τραυματίζει την αυτοπεποίθηση του και δεν προδιαγράφει την εξέλιξή του. Χρειάζεται, ακόμη, να βοηθήσουν το παιδί να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις ιδιαίτερες κλίσεις του αλλά, και να αγκαλιάσει τη μοναδικότητα του εαυτού του.

Αναθέστε του μικρά καθήκοντα

Σημαντικό έργο των γονέων είναι να διδάξουν στα παιδιά τους τις έννοιες της ευθύνης και της ανεξαρτησίας. Ένα σωστά δομημένο σύστημα εντός της οικογένειας μπορεί να βοηθήσει το παιδί να πιστέψει στις δυνάμεις του, να εξοικειωθεί με την ανάληψη μικρών ευθυνών και να μεγαλώσει ανεξάρτητα. Η ανάθεση μικρών εργασιών στο σπίτι (π.χ. στρώσιμο του κρεβατιού, τακτοποίηση των παιχνιδιών) ενισχύει την αίσθηση αυτονομίας του παιδιού και παράλληλα δίνεται η εντύπωση ότι η συμβολή του στην οικογένεια είναι σημαντική.

Ασκείστε εποικοδομητική κριτική

Συχνά οι γονείς όταν απογοητεύονται με την συμπεριφορά των παιδιών τους κυριεύονται από τον θυμό τους και χρησιμοποιούν λέξεις που είναι πιθανόν να τα πληγώνουν. Σε μία εποικοδομητική κριτική, όμως, εξηγούμε για ποιο λόγο η εκάστοτε συμπεριφορά δεν ήταν η αρμόζουσα και εστιάζουμε στην φυσική, ανεπιθύμητη συνέπεια αυτής. Ακόμη, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε το παιδί να παίρνει πρωτοβουλίες και να προσπαθεί ακόμα κι αν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Παράλληλα, εστιάζουμε στα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς του και χρησιμοποιούμε την επιβράβευση για την εκδήλωση επιθυμητών συμπεριφορών.

Αποφύγετε την υπερπροστατευτικότητα

Πολλές φορές οι γονείς που επιζητούν την άμεση ανεξαρτησία του παιδιού τους ή παρουσιάζουν προσωπικές ανασφάλειες δυσχεραίνουν την ομαλή αυτονόμηση του και τελικά καλλιεργούν την εξάρτησή του από τους ίδιους. Ωστόσο, με αυτή τη διάθεση υπερπροστασίας το παιδί εγκλωβίζεται σε μία αίσθηση αδυναμίας και ευαλωτότητας που δεν το βοηθά να εξελίξει τις δυνατότητές του και να αποκτήσει εμπιστοσύνη σε αυτές. Για τον λόγο αυτό, είναι καλό οι γονείς να παρακινούν το παιδί να δοκιμάσει τα όριά του (σε σημείο ανάλογο της αναπτυξιακής του ηλικίας) και να αναλάβει πρωτοβουλίες κατά τη διαχείριση διαφόρων δυσκολιών (π.χ. συγκρούσεις με φίλους). Αντίθετα, η παθητικότητα του παιδιού και η προσκόλληση στην προστασία των γονέων του λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής του.

Συνολικά, η πιστή της οικογένειας στο παιδί είναι εκείνη που τού δίνει την ασφάλεια να πιστέψει στις δυνάμεις του και να αποκτήσει επαρκή αίσθηση του εαυτού του. Κάθε γονέας μπορεί να εμφυσήσει αυτοπεποίθηση στο παιδί του με το να το κάνει να νιώθει αποδεκτό, ικανό και να στέκεται δίπλα του καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί και δεν υποκαθιστά ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Οι πληροφορίες παρέχονται υπεύθυνα από αξιόπιστες πηγές για ενημερωτικούς σκοπούς.

Γράφει η: Γεωργία Πανταζή, Ψυχολόγος, MSc Developmental Disorders, Εκπαιδευόμενη στη Γνωστική — Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Ευχαριστούμε το WellnessLab για τη συνεργασία!

ΠΗΓΗWellnessLab

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

- Advertisment -
- Advertisment -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Unicef: «Ανεπανόρθωτες απώλειες» σε πάνω από 616 εκατ. παιδιά σε όλο τον κόσμο από το κλείσιμο σχολείων λόγω πανδημίας

Το κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας της Covid-19 προκάλεσε σχεδόν «αμετάκλητες» απώλειες όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών σε όλον τον...

Με διευρυμένο ωράριο οι δομές αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν αυτές τις ημέρες, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που έχει φέρει η «Ελπίς», οι δομές αστεγίας του Δήμου...

Στα λευκά ντύθηκαν όλα τα Δωδεκάνησα

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε σχεδόν όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, χωρίς, ευτυχώς, να προκληθούν σοβαρά προβλήματα, ενώ...

Πολικές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της Β. Ελλάδας

Η πιο κρύα μέρα του φετινού χειμώνα ξημέρωσε, σήμερα, στη βόρεια Ελλάδα, όπου επικρατούν ισχυρός παγετός με πολικές θερμοκρασίες, αλλά χωρίς νέες...