30 Μάρτιος 2020

RSS Facebook Twitter

Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2016 12:12

Τα κατασκηνωτικά προγράμματα του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής  του Πολιτικής ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη συμμετέχει ενόψει της θερινής περιόδου σε κατασκηνωτικά προγράμματα προκειμένου να διευκολύνει τις οικογένειες δημοτών που θέλουν να στείλουν τα παιδιά, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της παρατεταμένης ύφεσης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν έως  τις 8 Ιουλίου 2016 και αφορούν τα ακόλουθα δύο προγράμματα:

•             «Παιδικές Κατασκηνώσεις 2016» για τα παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ηλικίας 7 έως 14 ετών (γεννηθέντα το 2002 έως και το 2009), τα οποία θα φιλοξενηθούν στην «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ HAPPY DAYS» (Βατοπέδι Χαλκιδικής).

Φέτος θα φιλοξενηθούν συνολικά 130 παιδιά σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους.

-              1η περίοδος:  27/7 έως   3/8/2016

2η περίοδος:    3/8 έως 10/8/2016

-              3η περίοδος:  10/8 έως 17/8/2016

-              4η περίοδος:  17/8 έως 24/8/2016

Ο δήμος καλύπτει το 50% του κόστους συμμετοχής στην κατασκήνωση, ποσό που ανέρχεται σε 62,37€ ανά παιδί, ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλουν στην τράπεζα είτε στην κατασκήνωση οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή όπως αυτό εμφανίζεται στο οικείο εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ.  Το ποσόν που ορίζεται ανέρχεται στις 20.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος (ανήλικα τέκνα ή σπουδάζοντα έως 25 ετών, ΑΜΕΑ κ.λ.π.).  Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν συμπληρωθούν θα μπορούν να γίνονται δεκτά παιδιά οικογενειών που ξεπερνούν τα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια έως 5.000,00€ (ανά κατηγορία) και οι δύο γονείς έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ με βεβαιωμένη ανεργία μεγαλύτερη των 4 μηνών.

Ο δήμος θα καλύψει πλήρως τη συμμετοχή στην κατασκήνωση των παιδιών που ανήκουν σε άπορες οικογένειες των οποίων το συνολικό πραγματικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, δεν ξεπερνά τις  5.000€. Όσες θέσεις αυτής της κατηγορίας δεν καλυφθούν από τις αιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν από παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα εντός των ορίων του Δήμου. (ΜΕΛΙΣΣΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ κλπ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.            Αίτηση του γονέα

2.            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.            Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατη φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ, Μισθωτήριο Συμβόλαιο κ.λ.π.

4.            Οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Δ.Ο.Υ φορολογικού έτους 2015

5.            Συμπληρωμένο ιατρικό δελτίο της κατασκήνωσης

6.            Βεβαίωση σπουδών (όπου απαιτείται)

7.            Κάρτα ανεργίας (όπου απαιτείται)

•             «Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2016», για άτομα που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή ιδρύματα και κατοικούν στον Δήμο μας, ηλικίας 6 ετών και άνω τα οποία θα φιλοξενηθούν στην «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ HAPPY DAYS» (Βατοπέδι Χαλκιδικής). Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος καλύπτει εξ’ ολοκλήρου ο Δήμος και περιλαμβάνει ειδικές δομές, εξειδικευμένους συνοδούς και ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα παραβρίσκονται επί 24ωρου βάσεως στο χώρο της κατασκήνωσης..

Τα ΑμεΑ που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα  θα ανήκουν σε οικογένειες ανασφάλιστες ή οικογένειες των οποίων ο ασφαλιστικός φορέας δεν καλύπτει φιλοξενία ΑΜΕΑ σε κατασκήνωση καθώς επίσης και φιλοξενούμενα σε ειδικά ιδρύματα ή ειδικά σχολεία εντός των ορίων του δήμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.            Αίτηση του γονέα

2.            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.            Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατη φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ, Μισθωτήριο Συμβόλαιο κ.λ.π.

4.            Οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Δ.Ο.Υ φορολογικού έτους 2015

5.            Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας

6.            Βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα ή Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ασφαλιστικός φορέας του ωφελούμενου δεν καλύπτει φιλοξενία σε κατασκηνώσεις.

Πληροφορίες

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται ανά Δημοτική Ενότητα. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

•2313302677,2313302674(Δ.Ε. Πυλαίας)

•2310343662 (Δ.Ε.Πανοράματος)

•2310678546, 2310677000 (Δ.Κ.Φιλύρου)

•2313302034, 2313302035,(Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου και Χορτιάτη)

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]