30 Μάρτιος 2020

RSS Facebook Twitter

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2016 14:45

Βγενόπουλος: Ολοκληρώθηκε από τη Δικαιοσύνη η διερεύνηση των υποθέσεων της Λαϊκής Τράπεζας

Μετά την έκδοση Πόρισματος Αρχειοθέτησης από την Εισαγγελία Εφετών στις 17 Ιουνίου

Την ολοκλήρωση από τη Δικαιοσύνη της διερεύνσης των υποθέσεων της Λαϊκής Τράπεζας ανακοίνωσε με δήλωσή του ο Ανδρέας Βγενόπουλος επικαλούμενος το πόρισμα αρχειοθέτησης της Εισαγγελίας Εφετών που εκδόθηκε στις 17 Ιουνίου.

«Σύμφωνα με το Πόρισμα της Εισαγγελίας Εφετών, μετά και την εκτίμηση της ειδικής πραγματογνωμοσύνης που διεξήχθη, για όλες τις παραπάνω εξετασθείσες υποθέσεις δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων και οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο» αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Βγενόπουλος.

Η δήλωσή του έχει ως εξής:

Με το από 17.6.2016 Πόρισμα Αρχειοθέτησης της Εισαγγελίας Εφετών ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική εξέταση που διεξήγετο αρμοδίως επί 1 έτος και διερεύνησε την ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων στελεχών της Λαϊκής Τράπεζας για τις κάτωθι υποθέσεις:

α) Αναφορικά με το ζήτημα της αγοράς (συγκέντρωσης) και διακράτησης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου από την Λαϊκή Τράπεζα β) Αναφορικά με την απεικόνιση της επένδυσης της Λαϊκής Τράπεζας σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου κατά τα έτη 2010 και 2011 κυρίως μέσω των οικονομικών καταστάσεων για τις περιόδους που έληξαν την 30.6.2010, την 31.12.2010 και την 30.6.2011 και των ενημερωτικών δελτίων ημερομηνίας 28.5.2010, 1.9.2010, 21.12.2010 και 19.5.2011 και δευτερευόντως μέσω ανακοινώσεων προς το επενδυτικό κοινό και γ) Αναφορικά με το ζήτημα της μη διενέργειας απομείωσης της υπεραξίας (goodwill) που προέκυψε κατά την τριπλή συγχώνευση των τραπεζών Εγνατίας, Marfin και Λαϊκής (Ελλάδος) στην ετήσια οικονομική έκθεση της Λαϊκής Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31.12.2010, στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30.6.2011 και στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξαν την 31.3.2011 και 30.9.2011.

Σύμφωνα με το Πόρισμα της Εισαγγελίας Εφετών, μετά και την εκτίμηση της ειδικής πραγματογνωμοσύνης που διεξήχθη, για όλες τις παραπάνω εξετασθείσες υποθέσεις δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων και οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

Κατόπιν αυτού ολοκληρώθηκε από σειρά δικαστικών λειτουργών η διερεύνηση όλων των υποθέσεων που εκκρεμούσαν στην Ελλάδα σχετικά με την Λαϊκή Τράπεζα με την ίδια δικανική κρίση: Δεν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]