21 Φεβρουάριος 2020

RSS Facebook Twitter

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 06:52

Ημέρα Ενημέρωσης για τη διαπολιτισμική συνύπαρξη, την απασχόληση και την επίσημη εκπαίδευση των υπηκόων τρίτων χωρών στη Θεσσαλονίκη

Η ανάγκη ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών  στην Ελληνική κοινωνία και, συνεπώς, η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της επίσημης εκπαίδευσης, της απασχόλησης, και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης, γίνεται πιο επείγουσα από ποτέ.

Οι Υ.Τ.Χ. έχουν μια σειρά από δικαιώματα και ανάγκες στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της επίσημης εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης. Η παρούσα έρευνα, ηχεί, αφουγκράζεται, και αποτυπώνει τις σκέψεις και ανάγκες των Υ.Τ.Χ., όπως αυτές εκφράστηκαν στις διαβουλεύσεις για τη διαπολιτισμική συνύπαρξη, την απασχόληση και την εκπαίδευση, που έλαβαν μέρος στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις 22 Απριλίου, 12-14 Ιουνίου και στις 26 και 27 Μαρτίου 2019, αντίστοιχα.

Μερικές από αυτές τις ανάγκες, αναφορικά με τη διαπολιτισμική συνύπαρξη, είναι η ενίσχυση κοινών πολιτιστικών δράσεων με στόχο την ουσιαστικότερη ένταξη αλλά και την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ τοπικών κοινωνιών και υπηκόων τρίτων χωρών, σχετικά με την απασχόληση, η ενημέρωση για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης και αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και η καταγραφή γνώσεων, δεξιοτήτων και  προηγούμενων εμπειριών των Υ.Τ.Χ. σε διάφορους τομείς σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Θεσσαλονίκης, κι όσον αφορά την εκπαίδευση,  η δημιουργία τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας εντός των σχολικών μονάδων και η θέσπιση της εκμάθησής της ως υποχρεωτικής από τον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό.

Για το λόγο αυτό, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LION», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διάρκειας 24 μηνών, επιδιώκει να αναδείξει παρούσες ανάγκες και ελλείψεις των Υ.Τ.Χ. δημιουργώντας μια πλατφόρμα διαβουλεύσεων τόσο για τους τοπικούς φορείς όσο και για τους Υ.Τ.Χ., μέσω μιας σταδιακής διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει:

Συνεδριάσεις διαβουλεύσεων, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία και στις δύο ομάδες-στόχους να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
Δημιουργία και διανομή ενημερωτικού υλικού σύμφωνα με τις συνεδριάσεις των διαβουλεύσεων.
Οργάνωση ημερών πληροφόρησης.

Η ημέρα ενημέρωσης για την εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2019, και ώρα 11:00-14:00 στον πολυχώρο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» (5ος όροφος), οδός Πτολεμαίων 29A, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

Η ημέρα ενημέρωσης θα παρουσιάσει τους γενικούς στόχους του Ευρωπαϊκού προγράμματος «LION» που σχετίζονται με την ένταξη των Υ.Τ.Χ. στις τοπικές κοινωνίες, θα συνοψίσει θέματα που συζητήθηκαν στις διαβουλεύσεις για την επίσημη εκπαίδευση, την απασχόληση και τη διαπολιτισμική συνύπαρξη, και θα διανείμει στους Υ.Τ.Χ. δύο ενημερωτικούς οδηγούς σε 4 γλώσσες: έναν οδηγό για την πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση και έναν οδηγό για τη διαπολιτισμική συνύπαρξη.

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]