23 Ιανουάριος 2020

RSS Facebook Twitter

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2020 11:00

Οι δυνάμεις της ψυχής

Σύμφωνα με τη διδασκαλία των θεοφόρων Πατέρων μας οι δυνάμεις της ψυχής είναι τέσσερις.

Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2020 09:00

Σαν να μην έχει έλθει

Άραγε δεν είναι αιώνια η βασιλεία του Θεού; Ο Ιησούς λέγει: «Εγώ γι’ αυτό γεννήθηκα και γι’ αυτό ήλθα στον κόσμο (Ιωάν. ιη’, 37), και εμείς λέμε: «ελθέτω η βασιλεία σου», σαν να μην έχει έλθει· όμως, το αίτημα αυτό έχει ένα διαφορετικό νόημα. Ο Θεός έρχεται, όταν δεχόμαστε την χάρη Του. Ο ίδιος το βεβαιώνει: «Η βασιλεία του Θεού εντός υμών έστι» (Λουκ. ιζ, 21).

Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων

Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2020 07:00

Δεν συγχωρείται ποτέ

Υπάρχει μια αμαρτία, που δεν συγχωρείται ποτέ. Η αμετανοησία. Αυτός που δεν μετανοεί, δεν συγχωρείται. Η αμετανοησία, θεωρείται βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Για όποιον ξέρει να μετανοεί, και το μεγαλύτερο έγκλημα συγχωρείται.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

«Η πρόσκλησις προς "διατήρησιν της ενότητος ημών εν Ευχαριστιακή κοινωνία'', εκ μέρους του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, αφορά κατ' ουσίαν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας και όχι εις ολόκληρον το Εκκλησιαστικόν σώμα της Ορθοδοξίας», επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε, σήμερα, Κυριακή προ των Φώτων, στον Πατριαρχικό Ναό, όπου παρέστη αντιπροσωπεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, υπό την ηγεσία του μητροπολίτη Λβιβ Μακαρίου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την υπογραφή και επίδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Παναγιώτατος σημείωσε ότι «η κανονικώς αστήρικτος και εκκλησιολογικώς έωλος» πρωτοβουλία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, «εις ημάς, και ουχί μόνον εις ημάς» και υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι «η Εκκλησία της Ρωσίας» είναι εκείνη που «διέκοψε το μνημόσυνον των τριών Πρώτων, οι οποίοι ευρίσκονται εις κοινωνίαν με την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ουκρανίας».

Τη Θεία Λειτουργία και τον Μ. Αγιασμό της παραμονής των Θεοφανείων τέλεσε, κατά την τάξη, ο αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ, με τον υπογραμματέα, διάκονο Γρηγόριο.

Εκκλησιάστηκαν ο μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος, ιερείς από την Εκκλησία της Κύπρου, άρχοντες οφφικιάλιοι της ΜτΧΕ, ο γενικός πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη, Ολεκσάντρ Γκαμάν, πιστοί από την Πόλη, καθώς και από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες.

Αναλυτικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κατά την ομιλία του τόνισε ότι «Εν χαρά και αγαλλιάσει σας υποδεχόμεθα εις το πανίερον Κέντρον της Ορθοδοξίας διά να συμπανηγυρίσωμεν την πρώτην επέτειον της υπογραφής υπό της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου και επισήμου επιδόσεως του Τόμου Αυτοκεφαλίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ουκρανίας», ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μέχρι τώρα πορεία, αλλά και την αισιοδοξία του για το μέλλον, της νεοπαγούς Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στη διαχρονική μέριμνα και διακονία του Οικουμενικού Θρόνου για την ενότητα της Ορθοδοξίας, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί και στις κατηγορίες, τις δυσφημίσεις και τις συκοφαντίες που διατυπώνονται κατά της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και κατά της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

«Ποτέ εις την ιστορίαν του, ο Οικουμενικός Θρόνος, ο οποίος έχει εκ των ιερών κανόνων και της καθιερωμένης και καθηγιασμένης πρακτικής την ευθύνην διά την ενότητα και ευστάθειαν της Ορθοδοξίας, δεν παρέμεινεν αδρανής, όταν εις Ορθόδοξος λαός ανεζήτει λύσιν χρονιζόντων εκκλησιαστικών προβλημάτων προσφεύγων εις αυτόν και προσβλέπων εις στήριξιν εκ μέρους του. Εις όλας τας περιπτώσεις χορηγήσεως αυτοκεφαλίας εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας, μοναδικόν κριτήριον διά την λήψιν της σχετικής αποφάσεως υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου υπήρξεν η ανύστακτος ποιμαντική μέριμνα διά τον λαόν του Θεού, εν αναφορά πάντοτε προς την προάσπισιν της κανονικής τάξεως και της συνοδικής ταυτότητος της Εκκλησίας. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αποβλέπει διηνεκώς εις την οικοδομήν του Σώματος του Χριστού και όχι εις επίδειξιν ισχύος και δυνάμεως κοσμικής», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, εξέφρασε και πάλι τα συγχαρητήρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο και προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, για την εναρμόνισή τους με την απόφαση της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και την αναγραφή στα Δίπτυχα του Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου: «Η ενέργειά των στηρίζει εν τη πράξει την ενότητα της Ορθοδοξίας και αποκαλύπτει την ζωτικήν και αδιάλειπτον λειτουργίαν της κανονικής συνειδήσεως εν τη Εκκλησία. Τουναντίον, ιδιαιτέρως αλγεινήν εντύπωσιν προεκάλεσεν εις ημάς, και ουχί μόνον εις ημάς, η κανονικώς αστήρικτος και εκκλησιολογικώς έωλος πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου να καλέση τους Ορθοδόξους Προκαθημένους εις συνάντησιν εις το Αμμάν της Ιορδανίας διά ‘'την διατήρησιν της ενότητος ημών εν Ευχαριστιακή κοινωνία», ως γράφει αγγλιστί εις την σχετικήν πρόσκλησιν. Οι πάντες γνωρίζουν ότι επί σειράν ετών το Πατριαρχείον Αντιοχείας δεν ευρίσκεται εις Ευχαριστιακήν κοινωνίαν μετά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, λόγω της διαφιλονικουμένης δικαιοδοσίας επί του Κατάρ. Είναι, επίσης, παγκοίνως γνωστόν ότι η Εκκλησία της Ρωσίας διέκοψε το μνημόσυνον των τριών Πρώτων, οι οποίοι ευρίσκονται εις κοινωνίαν με την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ουκρανίας. Συνεπώς, επί τη βάσει και μόνον της κοινής λογικής, η πρόσκλησις προς ‘'διατήρησιν της ενότητος ημών εν Ευχαριστιακή κοινωνία'', εκ μέρους του Μακαριωτάτου Πα-τριάρχου Ιεροσολύμων, αφορά κατ' ουσίαν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας και όχι εις ολόκληρον το Εκκλησιαστικόν σώμα της Ορθοδοξίας».

Επιπρόσθετα, ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τον μητροπολίτη Λβιβ, «διά την στάσιν σας καθ' όλην την πορείαν της Εκκλησίας της Ουκρανίας προς την αυτοκεφαλίαν και διά την θετικήν συμβολήν σας εις την αντιμετώπισιν των δυσκολιών και των ποικιλομόρφων επιθέσεων και συκοφαντιών, πάντοτε εν τω πνεύματι της εν Χριστώ αγάπης και με φρόνημα Ορθοδόξου επισκόπου, ‘'του κοινού της Εκκλησίας την προστασίαν εγχειρισμένου'', κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον», και του ζήτησε να μεταφέρει «τας ενθέρμους συγχαρητηρίους ευχάς ημών προσωπικώς και συμπάσης της καθ' ημάς Ιεραρχίας προς τον μακαριώτατον αδελφόν μητροπολίτην Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κύριον Επιφάνιον επί τη χαρμοσύνω συμπληρώσει ενός έτους αυτοκεφαλίας».

Χθες, ο Παναγιώτατος δέχθηκε την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ουκρανίας σε κατ' ιδίαν ακρόαση στο Πατριαρχικό Γραφείο.

Κυριακή, 05 Ιανουάριος 2020 16:30

Γι’ αυτό γίνεται η πάλη

Όταν μιλούμε για την αμαρτία, αυτή η έννοια δεν είναι ηθική, άλλα οντολογική, που υπερβαίνει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής.

Κυριακή, 05 Ιανουάριος 2020 16:00

Η συγχωρητικότητα του Αγίου Νεκταρίου

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Από συνέντευξη της Μαρίας Στρογγυλού στον Μανώλη Μελινό]:

Κυριακή, 05 Ιανουάριος 2020 15:36

Όλες οι παγίδες καταστρέφονται

Ούτε ο φόβος του Θεού, ούτε η ελεημοσύνη, ούτε η εγκράτεια, ούτε καμιά άλλη αρετή δεν μπορεί να κατορθωθεί χωρίς την ταπεινοφροσύνη. Γι’ αυτό «περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε την ταπεινοφροσύνη», για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε λόγο που ακούμε, να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με την ταπεινοφροσύνη όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται.

Αββάς Δωρόθεος

Σάββατο, 04 Ιανουάριος 2020 23:15

Δεν είναι ρομαντισμός

Εάν εμείς, πραγματικά τηρούμε τις εντολές του Χριστού μας, τότε αποδεικνύουμε, ότι τον αγαπάμε, διότι, όπως είπε ο ίδιος «ο αγαπών με τηρεί τας εντολάς μου». Και όταν οι άγιοι Πατέρες ρωτούν «ποίας εντολάς;» απαντούν, «πάσας τας εντολάς». Τότε, θα αποδεικνύουμε, ότι, η Ορθοδοξία μας δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ρομαντισμός, άλλα, η ίδια η ζωή του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός ο «χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας».

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός

Την επίσημη επανέναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι, ανακοίνωσαν ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του Ελπιδοφόρου ως νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής τον Ιούνιο του 2019.

Σελίδα 9 από 806