05 Απρίλιος 2020

RSS Facebook Twitter

Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 09:36

Στα ύψη οι «αθωώσεις» φορολογουμένων

Τη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ενδικοφανών προσφυγών των φορολογουμένων που γίνονται αποδεκτές από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), με αποτέλεσμα οι φόροι και τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να διαγράφονται ολοσχερώς ή να μειώνονται, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία για τις επιδόσεις της ΔΕΔ, που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα τελευταία στοιχεία για τα αποτελέσματα του έργου της ΔΕΔ, τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την ΑΑΔΕ, τα έτη 2018 και 2019 οι αποφάσεις της ΔΕΔ που έκαναν δεκτές τις προσφυγές των φορολογουμένων αυξήθηκαν στα επίπεδα του 34,5%-39% επί του συνόλου των εκδοθεισών αποφάσεων, από τα επίπεδα του 4,79%-21,4% την περίοδο 2015-2017.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε διαφόρους λόγους, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι η παραγραφή μεγάλου αριθμού εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που έλαβε χώρα από τις αρχές του 2018 εξαιτίας της έκδοσης δύο αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που περιόρισαν αυστηρά στην πενταετία το χρόνο παραγραφής των εκκρεμών υποθέσεων, με αποτέλεσμα έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε υποθέσεις πέραν τη πενταετίας να ακυρώνονται από τη ΔΕΔ.


Επίσης, το μεγάλο ποσοστό των αθωωτικών αποφάσεων αντανακλά, ενδεχομένως, την πίεση προς τους ελεγκτές να ολοκληρώσουν συγκεκριμένους αριθμούς φορολογικών ελέγχων.

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]